MENU

Structured by Experience
Forged by Commitment

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (SUPPLEMENTARY SERVICES)


Η  VantagePoint Α.Ε. αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, διαπίστευσης εργαστηρίων και ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, 14001, 17025, 22000 και IFS, BRC, σε εταιρίες όλων των κλάδων της οικονομίας, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας, την ορθολογική διαχείριση των δαπανών και την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών της.

 

Μέσω της επιχειρηματικής διεισδυτικότητας της  VantagePoint Α.Ε. τόσο στην Ελληνική όσο και στην ευρύτερη αγορά των Βαλκανίων, η εταιρία είναι σε θέση να αναλάβει την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, μέσω της ανάπτυξης νέων αγορών στις παραπάνω αναφερόμενες αγορές.

 

H  VantagePoint Α.Ε., μέσω ειδικών και αποκλειστικών συνεργασιών, διαθέτει άριστη γνώση και πληροφόρηση σχετικά με την Ελληνική, αλλά και την ευρύτερη Βαλκανική αγορά ακινήτων (Real Estate), ενώ διαμεσολαβεί με ενδελεχείς και σε βάθος έρευνες για την αγορά ή/και την πώληση ακινήτων μεγάλης αξίας, με βασικό κριτήριο επιλογής ότι τα προς διαχείριση ακίνητα θα αποτελούν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες για τους αγοραστές.

Η VantagePoint Α.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων στο πλαίσιο Εθνικών/Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών.

Η πολυετής πείρα της VantagePoint Α.Ε. στη διαχείριση Εθνικών Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, δημιουργεί ένα ασφαλές πλαίσιο δράσης για την επίτευξη του κοινού στόχου, καθώς και την έγκριση και εκταμίευση της χρηματοδότησης από τους Εθνικούς/Κοινοτικούς Πόρους.

Με δεδομένη την τρέχουσα χρηματοδοτική πολιτική των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, απαιτείται πλέον, για τη ρύθμιση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, η παρουσίαση μιας άρτιας τεχνοκρατικής βιώσιμης και ρεαλιστικής εναλλακτικής πρότασης, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

  • Αποτύπωση υφιστάμενης χρηματοοικονομικής κατάστασης
  • Εκπόνηση ρεαλιστικού βιώσιμου σχεδίου εξόδου από την ταμειακή στενότητα
  • Διαμεσολάβηση με τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Η VantagePoint Α.Ε., μέσα από τη στενή συνεργασία της με το σύνολο των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, προσφέρει υπηρεσίες διαμεσολάβησης, ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ρευστότητα για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.