MENU

Structured by Experience
Forged by Commitment

EK HİZMETLER


“VantagePoint Α.Ş.” şirketi; ISO 9001, 14001, 17025, 22000 & IFS, BRC standartlarına uygun olarak,  kalite yönetim sistemlerinin tasarlanmasını, uygulanmasını ve takibini, labratuvar akreditasyonunu ve gıda güvenliği hizmetlerini, her tür faaliyette bulunan şirketlere, şirketin verimli faaliyet göstermesi, harcamaların doğru yapılması ve müşterilerin memnuniyetinin arttırılması amacı ile üstlenmektedir.

“VantagePoint Α.Ş.” şirketi profesyonel girişimciliği sayesinde, Yunanistan'da olduğu kadar genel olarak Balkan pazarlarında da, yeni pazarlar geliştirerek, ürün ve hizmet tanıtımını üstlenecek güce sahiptir.

“VantagePoint Α.Ş.” şirketi, özel ve münhasır işbirlikleri ile Yunanistan'da olduğu kadar Balkan Gayrimenkul Pazarları (Real Estate) hakkında geniş kapsamlı bilgiye sahiptir. Ayrıca, yüksek değerdeki gayrimenkullerin alış / ve satış konuları hakkında geniş kapsamlı ve derin araştırmalar yapmakta aracılık yapmaktadır. Şirketimizin gayrimenkul yönetimini üstlenmesi için tek kriter gayrimenkulün, alıcı için önemli yatırım fırsatı olmasıdır.

“VantagePoint Α.Ş.” şirketi, Ulusal/ ve Avrupa programları, eylemleri ve girişimleri çerçevesinde yapılan yatırım planlarını finanse etmekte geniş kapsamlı hizmetler sunmaktadır.

“VantagePoint Α.Ş.” şirketinin, Ulusal Finansman Programları yönetimi konusundaki uzun yıllık deneyimlerinden dolayı, ortak amaç olan, Ulusal - Toplumsal Kaynakların onaylanması ve en uygun şekilde yararlanılabilmesi konusunda güvenli bir yatırım ortamı yaratmaktadır.

Finansal kurumların mevcut kredi politikası göz önüne alındığında, mevcut kredi yükümlülüklerinin regülasyonu için, teknokratik olarak uygulanabilir ve gerçekçi alternatif öneriler gerekmektedir. Bu öneriler aşağıdakilerini kapsamaktadır:

  • Mevcut finansal durumun haritalanması.
  • Nakit krizinden çıkmaya yardımcı olacak gerçekçi ve uygulanabilir çıkış planının düzenlenmesi.
  • Finansal kurumlarla aracılık.


“VantagePoint Α.Ş.” şirketi, tüm Kredi Kurumları ile işbirliği içerisinde olduğundan, şirketinizin sorunsuz ve düzenli bir şekilde çalışması için gerekli bulunanları  sağlamak için, size aracılık hizmetlerini sunar.