MENU

Structured by Experience
Forged by Commitment

ANA FAALİYET


Yeni bir şirketin tasarımı (bus. plan), kurulması, oluşturulması ve tam olarak organizasyonu. Şirketin Pazar/Pazarlara girişi, düzeltici eylemler (fine- tuning) ve sürekli olarak aynı standartlarda çalışması. Başarıyla tamamlanmış (5) beş proje, “VantagePoint Α.Ş.” 'nin önemli mirası olmaktadır.

“VantagePoint Α.Ş.” şirketinin deneyimli ve yetenekli İş Geliştirme ekibi, kararlaştırılmış Stratejik Planlamaya dayanarak, hızlı penetrasyon, şirketin müşteri adaylarına organize yaklaşım, Yunanistan'da ve yurt dışında yeni pazarların geliştirilmesi, gereçekleştirilmek üzere, “VantagePoint Α.Ş.” şirketinin Ağ Geliştirme ekibi tarafından üstlenilmiş hizmetlerin gövdesidir ve bunu aşağıdakilerle gerçekleştirebilmektedir.

Şirketin zor Ekonomik şartlarından veya yön değiştirmesinden kaynaklanan, Ekonomik sonuçların düzeltilmesi ve tatmin etmeyen genel durumunun değişmesi amacıyla, şirketin kısmen veya tamamen reorganizasyonu.

Zararda olan veya kısa zamanda olumsuz ekonomik sonuçlar vereceği görülen şirketin yönünü tamamen değişitirmek amacı ile, bir dizi önlemlerin ve politikaların doğrudan uygulanması. Üstlenilen (4) dört projede de 'TURN AROUND' uygulandı ve bütün projelerde sonuç verdi.

Satın alma ve/veya şirket birleşme sürecine, Yunanistan'da ve yurt dışında tam katılım. Bu süreç şirketin, değerlemesini, sürekli desteklenmesini, Yunanistan'da ve yurt dışındaki pazarların araştırılmasından, anlaşmanın sonuçlanması ve gerekli görüldüğü durumlarda, geçiş yönetiminin (INTERIM MANAGEMENT) sağlanmasını dahi kapsamaktadır.
“VantagePoint Α.Ş.” ekibi tarafından, Yunanistan'da, Arnavutluk'da, Kıbrıs'da ve Romanya'da (6) altı proje başarıyla tamamlanmıştır.

“VantagePoint Α.Ş.” nin deneyimli üyelleri tarafından, profesyönel yönetim (management) hizmetlerinin sunulması. Bu üyelerin herbiri, kendi sektöründe uzun ve başarılı bir kariyere sahiptir. (Genel Müdür CEO, Ekonomi Müdürü CFO, İnsan Kaynakları H.R., Bilgisayarlaşma Enformatik IT, Ticaret Müdürü CCO, vb.)

Şirketimizin profesyonel üyelerinden oluşan ekibi, şirketin management ini ve daha önceden planlananmış olan, istenilen sonucun tüm sorumluluğunu üstenmektedir. Projenin başarı ile sonuçlanması için bunu, şirketin üyeleri ve hissedarları ile uyumlu işbirliği çerçevesinde gerçekleştirir.
Son olarak, müşteri - şirketin hissedarları tarafından gerekli olduğuna karar verildiğinde, hissedarlar tarafından bu pozisyonları doldurmak için seçilmiş kişilerin ve üyelerin eğitilmesini ekibimiz üstlenerek projeyi sonuçlandırmakta ve teslim etmektedir.

VantagePoint A.Ş. tüm turizm işletmelerinin organize edilmesinden yönetimine ve hatta geliştirilmesine kadar gerekli olan tüm çalışma ağını kapsamakta olup bu alanla ilgilenen İş sahiplerine ve/veya Özel/Tüzel Kişilere yöneliktir. Proje yönetimi gibi geleneksel yöntemlerin dışında E-Turizm alanını kapsayan yenilikçi öneri ve çözümler ile büyük gelişme göstermesi beklenen alternatif turizm paketlerine (‘city breaks’, dini, gezi,gurme v.b.) ağırlık verilmektedir. 

Son olarak, özellikle turizmin uzun süren ‘düşük sezon’unda Otel Birimleri İşletmelerinin gelişmesini amaçlayan hedef çalışmalarının tasarımını içermektedir.

VantagePoint A.Ş.,dışa dönüklülüğe önem veren işletmelere, boyutu ve hangi ülkeden olduğuna önem vermeden, yeni Pazarlara etkili bir biçimde giriş yapması ve orada güçlenmesi için destek hizmeti sunmaktadır. Hizmetlere, yabancı hedef-pazarlarda satış ve pazarlama Organize ve Hedef işlemleri dışında potansiyel ortaklar bulma, onlarla iletişim kurulması ve görüşmelerin sağlanmasını da üstlenmekte ve bir nevi İşletmenin ihracat departmanı gibi çalışmaktadır (spin off).

VantagePoint Α.Ş., bir otel tesisinin günlük işletmesinden (Merkez Büro, F&B, HR, v.b.) gelişimi için gerekli olan işlemlerin sorumluluğuna kadar otel tesislerinin işletmesini tamamen üstlenmektedir. Bununla beraber, Hissedarlar ile her zaman ortak hedefler koymakta ve gelirin önemli bir kısmını sonuçların başarısından sağlayabilmektedir. 

VantagePoint  Α.Ş. uzun yıllardan beri İşbirliği başlattığı Şirket/Şirketler Grubu’nun hissedarları ile yakın işbirliği içinde bulunarak aynı anda CEO, CFO & COO olarak görev almakta ve üstün uzmanlık hizmetleri sunmaktadır. VantagePoint  Α.Ş.’nin Turizm Alanındaki önemli avantajı ‘Otel İşletmecisi’ rolünü tek bir kişinin değil, Nitelikli ve profesyonel bir ekip tarafından yapılması ve böylece Otelin tüm çalışma alanında var olmaları ve işletmenin aynı süre zarfında uzun vadeli  kazanç sağlayabilmesidir.

Aynı zamanda ve işbirliği süresince, müşteri Çalışanlarına tamamlanmış bir eğitim programı içerisinden Uzmanlık aktarımı yapılmakta böylece projenin tamamlanmasıyla Tesis Çalışanlarının tüm Alanlarda bilgi ve deneyimlerinin önemli ölçüde artması sağlanmaktadır.