MENU

A VantagePoint
to your Advantage

GEÇMİŞ


“VantagePoint Α.Ş.” oluşması, (Şirket Başkanı &  Yönetim Kuru Başkanı olan) İoannis Kokolinakis vizyonu idi. Bu vizyon yıllar öncesi ve özellikle kendisinin, 1984 yılında, eğitim amaçlı yedi yıl kadığı, İngiltere'den dönmesi ile oluşmuştur.

Profesyonel iş hayatının ilk adımlarını atarken amacı, AD HOC projelerinin gerçekleştirilmesini ve özellikle yeni şirketlerin (START - UPS) organizasyonunu ve gelişitirilmesini üstlenmekti. Yeterli sayıda projeleri tamamladıktan sonra, önemli deneyim sermayesini biriktirmiş olup “VantagePoint Α.Ş.” şirketini kurmaktı. Kurmak istediği bu şirketin kadrosunu, benzer deneyimlere sahip olan üyeler oluşturmalıydı. Böylece; güçlü, etkili ve verimli bir ekip oluşturarak iş sektöründe, Yunanistan'da ve yurt dışında, benzer projelere imza atacaklardı.

Böylelikle; özellikle Yunanistan sınırları çerçevesinde, 21 yıllık başarılı bir süreç içerisinde, (5) beş büyük projeyi başarılı ile tamamlamış ve “VantagePoint Α.Ş.” şirketini kurmuştur.